Ik ben het niet eens met een vonnis, kan ik in hoger beroep?

Inleiding:
Een vonnis in uw nadeel is natuurlijk nooit leuk. In dit artikel leggen wij u de mogelijkheden uit aan de hand van mogelijke scenario’s.

Wat is een procedure in eerste aanleg?
Indien een zaak voor de eerste keer voor de rechter komt spreken we in juridisch jargon van een procedure in eerste aanleg. Dit betekent dat een rechter feitelijk voor de eerste keer naar een zaak zal kijken. Afhankelijk van de hoogte van de vordering of het type vordering is bij wet vastgelegd welke rechter in eerste aanleg absoluut en relatief bevoegd is.

Heeft de vordering in de zaak een waarde van tenminste € 1750,00 dan is hoger beroep mogelijk. Is de waarde lager dan het hiervoor genoemde bedrag dan staat hoger beroep in beginsel niet open.

Kan ik in hoger beroep?
Indien u het niet eens bent met een gewezen vonnis is in de meeste gevallen hoger beroep de meest voor de hand liggende optie. In hoger beroep gaan wil zeggen dat een nieuwe (hogere) rechter(s) nogmaals inhoudelijk naar uw zaak kijken.

Dit kan wenselijk zijn indien er nieuwe bewijsstukken na de uitspraak beschikbaar zijn gekomen en/of er relevante feiten en omstandigheden zijn die een ander licht op de zaak werpen. Ook kan een hoger beroep geadviseerd zijn indien het vonnis na de behandeling eerste aanleg hiervoor voldoende aanknopingspunten zal bieden.

Een hoger beroep is echter geen wondermiddel, waarbij ineens tot een geheel ander oordeel zal worden gekomen op basis van hetzelfde feitencomplex. Door te appelleren kunt u bijvoorbeeld ook riskeren in die zin dat hoger beroep een (nog) meer nadelige uitkomst zal hebben.

In hoger beroep kunt u in de regel niet zelf (enkele uitzonderingen daargelaten) en u heeft derhalve vrijwel altijd de bijstand nodig van een advocaat. In beginsel is de termijn voor hoger beroep variërend van veertien (14) dagen tot drie (3) maanden na de uitspraak in eerste aanleg. Dit is afhankelijk van het type zaak. Zowel de aanvankelijk eiser, alsmede de gedaagde in eerste aanleg kunnen in hoger beroep.

Kan ik in verzet tegen een verstekvonnis?
Indien u (als gedaagde) niet verschenen bent in de procedure in eerste aanleg en er is een (verstek)vonnis gewezen kunt u veelal nog in verzet tegen het gewezen vonnis.

Let op, de termijnen voor verzet zijn strikt en u kunt alleen in verzet of in hoger beroep. U kunt niet beide rechtsmiddelen tegelijk aanwenden en indien het verkeerde rechtsmiddel zal worden aangewend bent u niet-ontvankelijk. Het is raadzaam professionele juridische hulp in te schakelen.

Wat is een herroepingsprocedure?
Indien verzet en hoger beroep niet meer mogelijk zijn is er een bijzondere procedure, genaamd de herroepingsprocedure. Deze procedure komt voort uit art. 382 Rv en dient voor rechtszekerheid, met andere woorden er kunnen feiten en omstandigheden zijn die een vonnis onaanvaardbaar maken.

Deze onaanvaardbaarheid kan uitsluitend voortvloeien uit het feit dat een vonnis berust op bedrog door de wederpartij in de procedure gepleegd en/of dat later is gebleken dat de wederpartij stukken heeft ingebracht waarvan de valsheid na het vonnis is erkend en/of indien een partij na het vonnis stukken in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij bewust zijn achtergehouden.

Indien er sprake is van dergelijke omstandigheden die het vonnis onaanvaardbaar maken kan bij de laatste rechter onder wiens oordeel de zaak aanhangig was een herroepingsprocedure worden geëntameerd.

Let op, een herroepingsprocedure is een zeer zwaar middel waar de nodige risico’s aan kleven en derhalve niet te lichtzinnig mee om moet worden gegaan. Professionele juridische bijstand is geadviseerd.

Kan ik in cassatie?
Er is vaak een misverstand over cassatie, omdat veel in de veronderstelling zijn dat cassatie nog een extra mogelijkheid is na een hoger beroep. Dit is ten eerste onjuist, omdat in cassatie (bij de Hoge Raad der Nederlanden) namelijk niet een procedure betreft die zich voordoet bij een feitenrechter.

Dit betekent dat de feiten en omstandigheden van het geschil in cassatie niet meer relevant zijn. De Hoge Raad kijkt namelijk alleen of het recht correct is toegepast. Met andere woorden na Hoger Beroep is er dus geen mogelijkheid meer voor het inzetten van een rechtsmiddel om de feiten van u zaak te beoordelen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die een herroeping rechtvaardigen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee