Hoe komt een overeenkomst tot stand?

Kort antwoord
Een overeenkomst komt ex. art. 6:217 lid 1 BW tot stand door aanbod en aanvaarding. Om dit eenvoudig uit te leggen komt een overkomst dus tot stand doordat een persoon of een bedrijf een aanbod van een aanbieder/verkoper heeft geaccepteerd. De wijze hoe dit zal gebeuren is in beginsel vormvrij, tenzij anders opgenomen in de wet.

Via een website
Met de komst van het internet zal het aanbod vaak via een website verlopen. De wijze hoe dan het aanbod en de aanvaarding tot stand komen is hierdoor regelmatig door een product op de website te kiezen voor een bepaalde prijs (het aanbod) en vervolgens de bestelknop in te drukken (aanvaarding).

Bij digitale overeenkomsten kan het wel lastiger zijn om met name de aanvaarding te bewijzen. Een verkoper doet er zodoende verstandig aan om doormiddel van verificatie of bijv. een digitale handtekening de aanvaarding aan te kunnen tonen. Dit kan echter natuurlijk ook door direct een betaling te vragen.

In de dagelijkse praktijk
Vrijwel elke dag komt u in aanraking met aanbod en aanvaarding. Het meest eenvoudige voorbeeld hiervan is het plaatsen van producten voor een bepaalde prijs in uw winkelmand en deze vervolgens af te rekenen bij de kassa.

Door het afrekenen heeft ook aanbod en aanvaarding plaatsgevonden en is er een (koop)overeenkomst tot stand gekomen. Met andere woorden aanbod en aanvaarding kan op diverse manieren plaatsvinden en hiervoor is dus niet de expliciete schriftelijke goedkeuring vereist. Het zou immers raar zijn indien u bij de supermarkt een contract moet ondertekenen voor uw boodschappen.

Wat betekent vormvrij?
Het tot stand komen van aanbod en aanvaarding (lees: de verbintenis) is in beginsel vormvrij, tenzij de wet anders voorschrijft. Dit betekent dat een verbintenis tot stand kan komen via aanvaarding via e-mail, whatsapp, mondeling, met een contract enzovoorts. Voor sommige verbintenissen is dit echter anders, omdat hiervoor het schriftelijkvereiste zal gelden (niet vormvrij). Volledigheidshalve is niet vormvrij bijvoorbeeld de verkoop van onroerende zaken.

Samenvatting
Samenvattend is een aanbod en de aanvaarding voldoende om een overeenkomst tot stand te laten komen. Vaak is het wel verstandig zaken schriftelijk vast te leggen, want hoewel een overeenkomst in de meeste gevallen ook mondeling tot stand kan komen dient het bestaan van de overeenkomst bewezen te kunnen worden bij betwisting.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee