Ik ben gedagvaard, moet ik verschijnen?

Inleiding
Er is een verschil tussen een dagvaarding en een verzoekschrift. Afhankelijk van wat de wet voorschrijft moet de eiser (bij een verzoekschrift overigens de verzoeker) als eerste stap in een procedure een dagvaarding of een verzoekschrift uitbrengen. Dit processtuk mag alleen door de gerechtsdeurwaarder aan de gedaagde of verweerder worden uitgereikt.

Is dit niet gedaan door een gerechtsdeurwaarder? In laatste geval is er waarschijnlijk nog geen procedure gestart en betreft het een aankindiging of concept.

Wanneer moet ik verschijnen?
Zodra u een dagvaarding of verzoekschrift ontvangt staat hierin per welke datum u op zitting dient te verschijnen én de wijze hoe u dient te verschijnen in de procedure.

Ik ben het eens met de vordering of het verzoek, wat kan ik doen?
Het is raadzaam in dit geval niks doen. U bent het immers eens met hetgeen bij dagvaarding of verzoekschrift is gesteld. Wenst u een regeling? U dient zich dan tot de eiser/verzoeker te wenden voor een afspraak. Weet u niet zeker of u het volledig eens bent met hetgeen door uw wederpartij gesteld is het verstandig professionele juridische bijstand in te schakelen.

Ik ben het niet eens met de vordering, wat kan ik het beste doen?
In dit geval is het raadzaam om direct professionele juridische hulp in te schakelen. Doet u de verdediging liever zelf (en is dit bij wet toegestaan) dan kunt u kiezen om dit mondeling te doen op de geplande zitting of schriftelijk in tweevoud uiterlijk één dag voor de geplande zitting.

Let op: Heeft u geen tot weinig ervaring met juridische processtukken opstellen is het raadzaam professionele juridische bijstand in te schakelen.

Ik heb meer tijd nodig om te reageren, wat kan ik het beste doen?
In dit geval kunt u met een brief om uitstel vragen. Doe dit tijdig bij de juiste rechtbank en afdeling zoals opgenomen in de dagvaarding of het verzoekschrift én doe dit bij voorkeur aangetekend. Meestal krijgt u éénmalig ongeveer vier weken uitstel.

Ik ben niet verschenen en wil mij toch verweren, wat kan ik nog doen?
Indien u niet verschijnt laat u verstek gaan. Dit betekent dat de rechter een verstekvonnis zal wijzen, mits de vordering een rechter niet oneigenlijk voorkomt. U heeft in dergelijk geval nog de mogelijkheid voor verzet of hoger beroep. Is er (nog) geen uitspraak? In dit geval kunt u het verstek zuiveren.

Hulp van een expert

Met regelmaat helpen wij ondernemers met een goede en succesvolle verdediging. Wilt u een deskundige beoordeling van uw situatie, wees gerust de intake is geheel gratis en vrijblijvend.

Nu direct hulp

Vraag bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee