Ik ben opgeroepen als getuige, moet ik verschijnen?

In een procedure dienen procespartijen hun stellingen nader te onderbouwen en zo ook te bewijzen. Het getuigenbewijs is hierbij een mogelijkheid. Het is zodoende mogelijk dat u op enig moment zal worden opgeroepen als getuige voor een (voorlopig) getuigenverhoor. In dit artikel leggen wij u uit wat dit voor u betekent en wat er van u zal worden verwacht.

Ik ben getuige in een procedure:
U wordt door de procespartij opgeroepen die u als getuige op wenst te roepen in de procedure. Anders dan een verdachte die het recht heeft niet mee te werken door niet te verschijnen betekent dit dat een getuige (voor de waarheidsvinding) moet verschijnen. Indien u niet zal verschijnen kan de rechter bevelen u op te laten door de gewapende macht (de politie).

De gevallen waarin u verplicht moet verschijnen:
U moet in alle gevallen verplicht verschijnen om een getuigenverklaring af te leggen. Dit geldt alleen niet indien u bent opgeroepen door de politie of door een procespartij bij de bestuursrechter.

De gevallen waarin u geen getuigenverklaring hoeft af te leggen:
Dit kan in die gevallen waarin u bijvoorbeeld een verschoningsrecht heeft. Dit is in beginsel het geval bij een arts of advocaat die te maken heeft met het beroepsgeheim, eenzelfde geldt in beginsel voor een bloedverwant tot een verdachte c.q. procespartij.

Ik heb werk en krijg geen vrij van mijn werkgever:
Als u bent opgeroepen als getuige in een procedure moet u verschijnen. Het zou onredelijk zijn als uw werkgever u dit kan verbieden en daarom moet uw werkgever u ook vrij geven om een getuigenverklaring af te leggen. Uw werkgever mag dit niet verbieden.

Ik mis inkomen door het afleggen van mijn getuigenverklaring:
Wanneer u bent opgeroepen om een getuigenverklaring af te leggen heeft u in beginsel recht op vergoeding van uw kosten voor de tijd die u kwijt bent, maar ook voor reiskosten en eventuele extra noodzakelijke kosten. Bij civiele zaken draagt de partij die u op heeft geroepen vaak de kosten voor het getuigenverhoor (lees: uw gemaakte kosten).

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee