Wat is het verschil tussen buitengerechtelijk en in rechte?

Inleiding
In de juridische wereld gebruiken we termen die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. In der minne beslechten, buitengerechtelijk en in rechte betrekken zijn dan ook termen die soms vraagtekens op kunnen roepen. In dit artikel leggen we een aantal termen (en hun betekenis) aan u uit.

In der minne beslechten
Om te beginnen met de term ‘in der minne beslechten’, dit betekent simpel uitgelegd tot een oplossing komen zonder (of voorafgaand) de tussenkomst van de rechter. Deze fase voorafgaand aan de tussenkomst van een rechter heet ook wel de minnelijke fase of buitengerechtelijk.

Buitengerechtelijk
Zie in der minne beslechten.

In rechte betrekken
Dit betekent dat een partij voornemens is een procedure te starten. In simpele bewoording indien een persoon (of bedrijf) deze term tegen u gebruikt zal hij/zij voornemens zijn een procedure tegen u te starten.

In rechte
Dit betekent kortgezegd in een procedure. Een procedure is ter volledigheid pas aangevangen na betekenen van een dagvaarding of verzoekschrift door de gerechtsdeurwaarder.

Let op: een (concept)dagvaarding of een (concept) verzoekschrift of elk ander document dat niet door een gerechtsdeurwaarder is uitgereikt is geen ambtelijk stuk. Bij twijfel neem altijd contact op met een juridisch professional.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee