Wat is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)?

De Faillissementswet (Fw) is per 1 januari 2021 aangepast. Indien uw bedrijf in financiële problemen is geraakt dan kunt u een akkoord sluiten c.q. afdwingen met de schuldeisers. Dit proces verloopt in beginsel via een stemming, waarbij van belang is dat de meerderheid van de eisers akkoord is. Het is hierbij met nadruk niet vereist dat alle schuldeisers akkoord gaan. Indien de rechtbank is overgegaan tot homologatie van het akkoord betekent dit ook schuldeisers die niet met het akkoord zijn ingestemd of zelfs tegen hebben gestemd toch aan het akkoord worden gehouden en ook geen recht meer hebben op volledige betaling van hun vordering.

In praktijk komt het er dus op neer dat een schuldeiser na homologatie van een akkoord (slechts) recht geeft op een deel van uw openstaande vordering als schuldeiser. Dit deel is afhankelijk van de totale schuld, maar als richtlijn kunt u aanhouden tussen de 10 en 20 procent van de vordering. Aan de andere kant van de streep kan de schuldenaar die anders is faillissement zou komen te verkeren in afgeslankte vorm doorstarten zonder hierbij daadwerkelijk in failissement te geraken.

Doel van deze wet is in beginsel te voorkomen dat een concurrente schuldeiser bij een faillissement in de regel helemaal niks uitgekeerd krijgt, maar vooral ook dat faillissementen op deze manier worden voorkomen. Dit neemt niet weg dat het een nare nasmaak geeft indien u als schuldeiser wordt geconfronteerd met de WHOA, immers kunt u een groot deel van uw vordering namelijk niet meer verhalen en slechts afstrepen.

Het is zodoende te allen tijde van belang indien u wordt geconfronteerd met een akkoord voor homologatie en u bent schuldeiser om onverwijld juridische bijstand in te schakelen. In de fase naar het akkoord kunt u zich namelijk (nog) verweren. Indien de Rechtbank echter tot homologatie is overgegaan zijn in de regel uw kansen verkeken om alsnog uw vordering in geheel voldaan te krijgen, kortom schakel direct bijstand in is te allen tijde het advies (!)

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee