Stemronde(s) en de beschikking

Zodra schuldeisers zijn geinformeerd omtrent het verzoek en zijn betrokken in het proces zal de jurist van schuldenaar een stemronde opzetten. Deze stemronde heeft tot doel schuldeisers hun stem uit te laten brengen voor of tegen een akkoord. Deze stemronde is van belang ter onderbouwing van het verzoek. Elke schuldenaar moet de kans hebben gehad om te stemmen voor of tegen het voorstel. Het niet laten stemmen of buiten beschouwing laten van een schuldeiser in de stemronde kan er zelfs in resulteren dat het verzoek zal worden afgewezen.

Na het doorlopen van de voorbereiding en de stemronde zal de jurist een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens bij beschikking aan schuldenaar de oprdacht geven bepaalde zaken te moeten verrichten. U kunt hierbij denken aan het publiceren in de Staatscourant en afgifte van de beschikking aan de schuldeisers. Met name deze afgifte is cruciaal, zodat schuldeisers zich tegen de inhoudelijke behandeling van het verzoek kunnen verweren.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee