De aanloopfase en de voorbereiding

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is erop gericht om een levensvatbare onderneming middels een eventueel (dwang)akkoord niet failliet te laten gaan. Dit betekent echter ook dat er op de aanvrager een plicht rust om schuldeisers gedurende het proces zeer goed te informeren en te betrekken, omdat juist deze groep een groot deel van de schuld af zal moeten schrijven.

In de aanloopfase is het dan ook aan de aanvrager (schuldenaar) van het beroep op de WHOA om schuldeisers zo goed als mogelijk te betrekken. Dit betekent in een notendop dat de aanvrager de schuldeisers ten eerste in dient te delen in zogeheten groepen naar orde.

Dit traject verloopt vrijwel altijd onder begeleiding van een jurist. Tijdens dit proces worden alle schuldeisers volledig geïnformeerd inzake de situatie. Zo krijgen zij o.a. een voorstel aangeboden en worden ze geïnformeerd over elke stap van het proces.

Openheid van zaken is hierbij de sleutel tot een geslaagd traject en derhalve ook nodig. Een aanvrager (verzoeker) die tijdens het proces verzaakt zijn schuldeisers voldoende op de hoogte te stellen loopt het risico dat het verzoek zal worden afgewezen. Dit betekent ook dat schuldeisers door de aanvrager moeten worden gewezen op hun hun rechten en plichten.

Vervolgens is het volledig aan aanvrager, al dan niet onder begeleiding om in kaart te brengen hoe de schuldenlast is. De aanvrager mag gedurende het proces geen willekeur toepassen naar eigen smaak. De rangorde van schuldeisers op basis van de wet moet logischerwijs wel worden toegepast, maar een aanvrager kan niet te pas en te onpas schuldeiser in dezelfde (rang)groep een ander voorstel doen toekomen.

De schuldenaar maakt vervolgens met zijn jurist een plan van aanpak en dit plan van aanpak dient openbaar aan alle schuldeisers te worden kenbaar gemaakt. Kenmerkend aan het WHOA-traject is derhalve het zeer open karakter.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee