Eigenaar van de in mijn opdracht gebouwde website?

Inleiding
Als ondernemer wenst u (meestal) een mooie website of in ieder geval een website die aan uw wensen voldoet. U vindt zodoende een goede webbouwer en al snel komt het tot een mooi resultaat. De website voor uw onderneming staat als een huis, maar bent u nu ook eigenaar van deze website? In dit artikel leggen wij het uit.

Er is niks afgesproken over de eigendom van mijn website, wat nu?
Indien er geen afspraken zijn gemaakt met de bouwer van de website bent u in de meeste gevallen niet de eigenaar van de (in uw opdracht gemaakte) website. Het bedrijf of de persoon die de website heeft gemaakt is namelijk de auteur en dus automatisch ook de rechthebbende.

Ik heb mijn website zelf gebouwd met behulp van een platform of template, ben ik dan wel de eigenaar?
Vaak wel, maar niet altijd. Dit hangt mede af van de voorwaarden die de leverancier of aanbieder van het platform of de template zal hanteren. Het is zodoende aanbevolen voordat u zakendoet met een aanbieder dit eerst na te vragen, immers maakt u gebruik van diensten die onderhevig kunnen zijn aan voorwaarden en/of licenties. Het is ook sterk aan te bevelen om na te gaan of u door gebruik van een platform of template uw website in commerciële context voor een bedrijf mag gebruiken. Vaak zien we dat sommige aanbieders van templates dit binnen de licentie namelijk verbieden of dat u hiervoor een veelal duurdere licentie aan moet schaffen.

Ik ben niet de eigenaar van mijn website, is dit een probleem?
Vaak kan dit de nodige problemen opleveren. Deze problemen ontstaan bijvoorbeeld zodra u aanpassingen wenst of een andere partij naar de website wil laten kijken voor bijv. updates. U moet dan namelijk eerst de toestemming vragen van de webbouwer. Doet u dit niet dan bent u mogelijk in overtreding (u schendt de rechten van de auteur) doordat u geen toestemming heeft van de auteur om dit te doen en dit maakt bovendien in beginsel schadeplichtig.

Kan ik eigenaar worden/zijn van mijn website?
Ja, dit kan. Logischerwijs zal dit automatisch het geval zijn indien u zelf de website zelf heeft gemaakt, u bent dan immers tevens de auteur en rechthebbende. Let wel op dat dit niet altijd het geval is indien u de website heeft gemaakt met een platform of template. Het is natuurlijk ook mogelijk om de eigenaar te worden van de website indien u dit met de bouwer zo heeft afgesproken.

Kan ik iets regelen met de webbouwer omtrent de rechten?
Ja, het is alleen wel altijd aan de webbouwer om hiermee akkoord te gaan. Het is in dit licht bezien verstandig om hier vooraf al afspraken over te maken (lees: voor het sluiten van de overeenkomst). Nadien bent u feitelijk overgeleverd aan de wil en medewerking van de webbouwer.

Let ook op dat u exact weet welke rechten (- en plichten) op u komen te liggen. U kunt immers een exclusief gebruiksrecht verkrijgen, maar dit is iets heel anders dan het auteursrecht. Duidelijkheid omtrent de vraag of en zo ja, u bijvoorbeeld zelfstandig wijzigingen aan mag brengen in uw eigen website zijn hierbij doorslaggevend. Het zijn bovendien vragen die met een overeenkomst kunnen worden vastgelegd en die eerst moeten worden beantwoord alvorens duidelijk is wat u wel en wat niet mag.

Let op, het is een misverstand dat u naar eigen voorkeur iemand kan laten werken aan uw website, zodra u een gebruiksrecht heeft verkregen. Het hangt namelijk helemaal af van wat er exact is afgesproken.

Overdracht auteursrecht:
Indien partijen voor de levering van de website hebben afgesproken dat het auteursrecht over zal worden gedragen aan de opdrachtgever, dan geldt dat dit moet worden vastgelegd in een akte van overdracht.

Zonder deze schriftelijke akte is het auteursrecht niet op een correcte wijze overgedragen én bent u nog steeds geen volledig eigenaar van uw website. Het is zodoende sterk aan te bevelen professionele juridische hulp in te schakelen zodra u een website wil laten bouwen met oog op het auteurs- en eigendomsrecht.

Ik maak gebruik van een CMS, mag ik dan wel aanpassingen verrichten?
Deels, indien u gebruik maakt van een CMS dan mag u vaak wel content (foto's en tekst) zelf aanpassen. U bent de auteur van de door u gemaakte teksten en foto’s en u kunt deze ook weer aanpassen natuurlijk.

Let wel op dat aanpassingen en wijzigingen aan het CMS (de techniek) in de meeste gevallen niet is toegestaan, tenzij u hiervoor toestemming heeft en/of rechten heeft verworven em/of de licentie dit toestaat.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee