Moet ik een melding tonen over het gebruik van cookies?

Inleiding:
De cookiemelding, wellicht heeft u er een hekel aan of juist niet. Feit is in ieder geval dat een cookiemelding zo’n beetje op elke website zal tonen om uw wensen en voorkeuren vast teleggen. De achterliggende gedachten van veel ondernemers is dat zij op deze wijze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar is dit wel zo?

Ook met toestemming soms toch in overtreding:
Het is een misvatting dat door het enkel plaatsen van een cookiemelding ineens alles mag. Veel ondernemers denken dat door de toestemming te vragen (en te verkrijgen) zij automatisch voldoen aan de AVG. Dit is onjuist, immers doet u bijvoorbeeld zaken met een persoon in Duitsland en krijgt u toestemming voor het plaatsen van een cookie voor tracking en analyse dan is het nog steeds (ondanks deze toestemming) verboden om een apparaat te registreren, zelfs indien u toestemming heeft verkregen!

Het enkel plaatsen van een cookiemelding is dus nooit voldoende op zichzelf om aan de wet- en regelgeving te voldoen en dit zorgt vaak voor verwarring. Het is daarnaast ook mogelijk dat u bepaalde gegevens helemaal niet mag verwerken, zelfs als u hier toestemming voor heeft verkregen, omdat u dan bijvoorbeeld aan bijzondere wet- en regelgeving moet voldoen. Een zekere zorgvuldigheid is dan ook altijd raadzaam en het is zeker aanbevolen u goed te verdiepen in de soort gegevens die u wenst te verwerken op nationaal en internationaal niveau.

Functionele cookies:
Een cookie kan meerdere doelen hebben, zo kan een cookie tot doel hebben uw website te laten functioneren, maar zo kunt u cookies ook inzetten voor analyse en marketingdoeleinde. Gebruikt u alleen cookies om uw website te laten functioneren? In dit geval hoeft u onder de AVG meestal geen melding te tonen en is dus een cookiemelding overbodig. Volledigheidshalve zijn functionele cookies bijv. cookies die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit, weergave voorkeuren opslaan enzovoorts.

Cookies voor de analyse van bezoekers van uw website:
Maakt u gebruik van analysesoftware (bijv. Google Analytics) dan kunt u ervoor kiezen om de verkregen IP-adressen te maskeren. U doet dit om te voorkomen dat een bezoeker van uw website tot het IP-adres kan worden getraceerd, waardoor dit een inbreuk op kan leveren op zijn/haar privacy. Kiest u ervoor om alle gegevens (waaronder het ip-adres) te maskeren dan hoeft u in de meeste gevallen ook geen cookiemelding te tonen, echter veelal is dergelijke informatie cruciaal voor marketingdoeleinde en dan moet u natuurlijk wel een melding tonen.

Let op: het gebruik van Google Analytics (GA) is in sommige lidstaten van de EU verboden

Cookies voor marketing, sales en advertenties:
Maakt uw website gebruik van cookies voor marketing, sales en advertenties dan moet u in vrijwel alle gevallen een cookiemelding tonen, echter kunt u er bij sommige partijen tegenwoordig ook voor kiezen om tot de persoon herleidbare gegevens te maskeren, waardoor een cookiemelding mogelijk weer niet nodig zal zijn.

Wel of geen cookiemelding?
Het is in veel gevallen niet nodig om een cookiemelding op uw website te tonen. Het zal vooral afhangen van het type cookies dat u gebruikt en voor welk doel. Om een exact antwoord te krijgen op deze vraag is het verstandig contact op te nemen met uw websitebouwer omtrent de cookies die u gebruikt en de gegevens die hiermee gepaard gaan.

Verwerkt een cookie persoonsgegevens (in de breedste zin des woords) die te herleiden zijn tot een persoon, dan moet u een cookiemelding weergeven. In ieder ander geval hoeft dit niet, doch bij twijfel is het wel altijd geadviseerd.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee