Mag ik courtage rekenen bij verhuur?

Inleiding
Courtage is eenvoudig uitgelegd een vergoeding die de makelaar ontvangt voor de geleverde diensten. Het is in principe vergelijkbaar met een provisie.

Dubbel courtage rekenen bij een consument, wanneer mag dit niet?
Als (verhuur)makelaar mag u courtage in rekening brengen bij de verhuurder voor de geleverde diensten. Het is immers de verhuurder die u de opdracht heeft gegeven om diensten voor hem/haar te verrichten.

U mag als (verhuur)makelaar echter niet dubbel courtage rekenen bij consumenten, omdat u op deze wijze tegenstrijdige belangen heeft, ofwel er is sprake van belangenverstrengeling. Met andere bewoording het in rekening brengen van courtage bij zowel de verhuurder en huurder is dus is beginsel verboden en dit komt voort uit een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden.

Dubbel courtage rekenen bij een consument, wanneer mag dit wel?
Indien er echter sprake is van de verhuur van een kamer of etage, die deel uitmaakt van een zelfstandige woning, of mogelijk via een website waarbij huurder en verhuurder rechtstreeks met elkaar over de huurovereenkomst kunnen onderhandelen, is er wel een mogelijkheid om kosten bij zowel de verhuurder alsmede de huurder in rekening te brengen, doch is ons advies per geval de situatie te laten beoordelen door een jurist.

Dubbel courtage rekenen bij een ondernemer?
In beginsel gelden er dan geen beperkingen. De uitspraak van de Hoge Raad ziet op consumenten.

Courtage bij verhuurder en bemiddelingskosten voor huurder, mag dit wel?
Het korte antwoord is nee. Dit is erin gelegen de (verhuur)makelaar in principe optreedt namens de verhuurder. De huurder zoekt zelf naar een woning. Feitelijk doet de (verhuur)makelaar hiervoor niet meer dan het aanbieden van de woning.

De hoofdregel is zodoende dat indien de (verhuur)makelaar toch kosten wil rekenen voor het tot stand brengen van de overeenkomst deze in beginsel voor de verhuurder zijn. Constructies met andere bewoordingen worden gelet op de actuele jurisprudentie in de regel niet gehonoreerd. Dit is erin gelegen de dienstverlening die u als (verhuur)makelaar verricht ten dienste is van de verhuurder en niet van de nieuwe huurder zijn. Bovendien moeten de kosten in verhouding staan tot hetgeen u voor de verhuurder doet.

Vorenstaande kan alleen anders zijn indien u aantoonbaar kunt maken dat u slechts een prikbord beschikbaar stelt en zich verder onttrekt aan de feitelijke onderhandeling rondom de huurprijs et cetera, echter zal dit laatste ook weer afhangen van de situatie per geval.

Wat kan eventueel wel als ik beide partijen kosten in rekening wil brengen?
In theorie mag u zoals gezegd een platform (marktplaats) aanbieden waarbinnen u woningzoekende en verhuurders bij elkaar brengt. U mag hiervoor ook een bedrag in rekening brengen bij beide partijen.

Van belang is dat de kosten evenredig zijn verdeeld tussen partijen. Gaat u namelijk alsnog op de stoel zitten van de (verhuur)makelaar en treedt u op namens de verhuurder dan is er geen sprake meer van een platform (marktplaats). U kunt dus simpel uitgelegd geen voorrangspositie toebedelen aan de verhuurder of huurder, u wordt immers dienstverlener en hierbij zijn uw cliënten gelijkwaardig, u bent dus kortgezegd objectief.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee