Minimumloon en minimumvakantiebijslag

In Nederland hebben alle werknemers van 21 jaar en ouder recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel en een werkgever mag hier niet van afwijken.

Werkgevers denken veelal dat arbeidskrachten met een flexibele arbeidsovereenkomst geen recht hebben op het minimum loon. Dit is onjuist, het geldt namelijk voor iedereen die in Nederland arbeid verricht voor een werkgever en dus ook ingeval van oproep- en/of uitzendkrachten en dus ook voor buitenlands personeel.

De WML is per 1 januari 2022 weer gewijzigd met nieuwe bedragen. Het is belangrijk dat u de nieuwe bedragen correct toepast. Doet u dit niet spreken we in juridische zin (mogelijk) van onderbetaling van personeel en hierdoor loopt u het risico op een boete van de inspectie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee