Moet ik een transitievergoeding betalen?

Uw werknemer had voor 1 januari 2020 alleen recht op transitievergoeding wanneer het dienstverband minimaal 2 jaar had geduurd, echter vanaf 1 januari 2020 is ook een transitievergoeding verschuldigd voor kortdurende overeenkomsten en tijdelijke arbeidscontracten. Tegelijkertijd is er een compensatieregeling in het leven geroepen waarmee de uitbetaalde transitievergoeding in beginsel voor compensatie in aanmerking komt bij langdurige ziekte, de compensatieregel geldt bovendien met terugwerkende kracht naar 2015.

Wenst u onder de transitievergoeding uit te komen of alternatieve afspraken met uw werknemer te maken over het ontslag is een vaststellingsovereenkomst te allen tijde nog steeds geadviseerd. Met een vaststellingsovereenkomst kan worden afgeweken van de normale hoogte van de transitievergoeding. Het is absoluut aanbevolen dergelijke trajecten te laten begeleiden door een jurist of mediator en dit vooral niet zelf te doen. Een jurist kan in veel gevallen op basis van de wet en onderhandelingspositie diverse posten inbrengen die de transitievergoeding kunnen verlagen of zelfs het recht op transitie kunnen betwisten. Er zijn een aantal specifieke situaties denkbaar waarin geen transitievergoeding is verschuldigd.

Het recht op een transitievergoeding vervalt overigens na drie (3) maanden nadat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen. Dit wil zeggen indien geen transitievergoeding overeen is gekomen en/of er geen procedure is gestart de (ex-)werknemer zijn/haar vorderingsrecht op dergelijke vergoeding in beginsel zal verliezen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee