Ik wil een oppositieprocedure starten

Merkbewaking is cruciaal op het moment u een eigen (beeld)merk heeft vastgelegd. U kunt nu immers optreden tegen onrechtmatig (mis)gebruik van uw (beeld)merk.

Op het moment een natuurlijk persoon of rechtspersoon een merk wil registreren begint de periode voor het instellen van oppositie. Deze periode is relatief kort en bedoeld om een (beeld)merkhouder de gelegenheid te bieden om in bezwaar te gaan tegen een (nieuw) ingediende merkaanvraag indien hij/zij van mening is dat het nieuwe (beeld)merkinbreuk maakt op de eigen rechten.

Om geslaagd oppositie aan te tekenen moet eerst sprake zijn van ontvankelijkheid. Dit betekent dat diegene die oppositie instelt aan moet tonen dat hij/zij daadwerkelijk een (beeld)merkhouder is en derhalve ook rechthebbende. Pas als ontvankelijkheid is aangenomen start de oppositieprocedure.

Het instellen van oppositie is een vrij formele procedure, waarbij de bezwaargronden juridisch worden getoetst. Mocht er inderdaad sprake zijn van een inbreuk dan zal dit veelal betekenen dat de nieuwe aanvraag voor een (beeld)merk zal worden afgewezen.

Het is van belang dat u natuurlijk wel eerst weet wanneer er (mogelijk) inbreuk zal worden gemaakt op uw (beeld)merk(en). In dit kader is zodoende (beeld)merkbewaking te allen tijde geadviseerd, omdat u uitsluitend op deze wijze kunt achterhalen of er nieuwe aanvragen hebben plaatsgevonden.

Voorts is van belang dat u aan kunt tonen dat u in de afgelopen periode het (beeld)merk (lees: uw rechten) te gelden heeft gemaakt. Een goede verdediging zal zich meestal hier in beginsel op richten. Het eenvoudigweg opwerpen dat u een (beeld)merk heeft zal dan kunnen resulteren in verlies van de procedure.

Het is te allen tijde raadzaam dit soort procedures niet zelf uit te voeren, omdat het hier gaat om het Nederlands, Europees en internationaal recht. Schakel daarom altijd professionele juridische bijstand in om uw zaak goed voor te bereiden.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee