Ik schijn inbreuk te plegen op een recht, wat moet ik doen?

Inleiding
Auteurs- en eigendomsrecht zijn bedoeld om de rechten van een auteur (-en rechthebbende) te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik, maar het regelt ook de rechten van de auteur en de (eind)gebruikers van diens voortbrengselen.

Wat zijn de gevolgen voor een auteur bij een inbreuk?
Door inbreuk te maken op een recht van een auteur kan deze hierdoor (ernstige) schade ondervinden. Het werk kan ineens minder exclusief zijn, minder waard of zelf onverkoopbaar. In de meeste gevallen realiseert de inbreukpleger de gevolgen van een inbreuk niet en berust de inbreuk gelukkig vaak op een misverstand, waarbij van opzet niet direct sprake is.

Geen opzet, wel aansprakelijk?
Ja, ook bij geen opzet (een misverstand) is een inbreukpleger in beginsel aansprakelijk. Natuurlijk zal per geval moeten worden bekeken de mate van aansprakelijkheid. Om een voorbeeld te geven zal het een professionele partij zwaarder worden aangerekend dan een scholier die beelden gebruikt voor een hobbyproject zonder winstoogmerk.

Ik schijn inbreuk te plegen, waar moet ik op letten?
De meeste legitieme claims zijn vaak eenvoudig te verifiëren door de drie kenmerken, te weten (1) het aangehaalde bewijs in de brief van de inbreuk, denk hierbij aan ondersteunende links, gedeponeerde bewijzen en screenshots; en (2) de juridische onderbouwing; en (3) de constatering en de contactgegevens van de zender.

Aanvullend op de bovenstaande kenmerken is natuurlijk altijd de beste graadmeter dat een inbreukpleger natuurlijk vaak heel goed zelf weet, althans zou moeten weten wat de oorsprong van de werken is die hij/zij gebruikt. Simpel gezegd mocht de inbreukpleger weten dat hij/zij iets heeft gekopieerd dan kan hij/zij natuurlijk prima zelf invullen of de rechthebbende gelijk heeft.

Ik heb de beelden en/of teksten zelf gekocht, kan ik dan nog inbreuk plegen?
Ja, soms is dit mogelijk. Het aanschaffen van iets wil niet automatisch zeggen dat er hierdoor geen inbreuk gepleegd kan worden, wel pleit het in het voordeel van een inbreukpleger indien hij/zij bewijzen van een aankoop kan overleggen.

Het wil (soms) gebeuren dat een persoon of bedrijf te goeder trouw een beeld of tekst koopt via bijv. een malafide website. Vervolgens ontvangt de ondernemer na verloop van tijd een brief omtrent een gepleegde inbreuk en hoewel de meeste ondernemers ervan uit zullen gaan dat zij niks fout hebben gedaan is dit dus niet altijd juist. Zelfs indien een werk is gekocht via bijv. een platform zal voorafgaande het gebruik namelijk altijd door de (eind)gebruiker grondig onderzocht moeten worden wat de oorsprong is van het werk.

Hoe kan ik mijn risico’s beperken bij het gebruik van platformen of beeldbanken?
Het is wijsheid aankoopbewijzen en screenshots van uw aankoop te bewaren en zelf enig onderzoek te doen naar de oorsprong van het werk. Door dit onderzoek te doen kunt u later namelijk makkelijker aantonen dat u alles heeft gedaan om inbreuk te voorkomen. Het is voorts raadzaam bronnen te vermelden, ook op deze wijze geeft u kenbaar deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de oorsprong van werken.

Hoe kan ik het beste handelen?
In de eerste plaats dient u dergelijke claims nooit te negeren (!) In de dagelijkse praktijk zien wij helaas vaak dat men de eerste brieven omtrent inbreuk naast zich heeft neergelegd en vervolgens doorgaat met de onderneming en ook onverstoord met de inbreuk.

Ingeval er echter daadwerkelijk een inbreuk is gepleegd lopen de kosten alleen maar op en wordt herstellen of is een oplossing buitengerechtelijk moeilijker tot zelfs onmogelijk.

Leg een brief omtrent een gestelde inbreuk op een recht nooit naast u neer. Voorts kunt u zich het beste spoedig als mogelijk tot een juridisch professional wenden met kennis en kunde van het auteurs- en eigendomsrecht.

Let op, neem nooit zomaar aan dat een claim juist is, maar reageer wel altijd indien er een kans is dat de claim juist is en/of u de oorsprong van door u gebruikte werken niet goed weet.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee