Iemand gebruikt mijn foto, wat kan ik hiertegen doen?

Inleiding
Het internet heeft een open karakter en is (in de meeste gevallen) vrij toegankelijk voor iedereen. Dit brengt met zich mee dat iedere gebruiker met een druk op de knop informatie kan vinden en deze ook kan opslaan. Het brengt helaas ook met zich mee dat hierdoor foto’s, video’s en/of teksten klakkeloos gekopieerd kunnen worden. In dit artikel leggen wij uit of dit mag en vervolgens wat u hiertegen kunt doen.

Een foto, video en/of tekst kopiëren voor commercieel gebruik, mag dat?
In de meeste gevallen niet. Indien een partij een foto, video en/of tekst van uw website of andere bron kopieert om deze vervolgens te gebruiken in commerciële zin voor bijvoorbeeld een onderneming is dit natuurlijk niet toegestaan.

Onder de Auteurswet (Aw) bent u namelijk als maker auteursrechthebbende en dit betekent dat niemand inbreuk mag plegen op uw rechten als auteur en rechthebbende. Het onrechtmatig gebruiken van een foto, video en/of tekst (ook al is het digitaal) is feitelijk gezien een vorm van diefstal en hier moet niet lichtvaardig mee om worden gegaan.

Een partij heeft mij gevraagd of zij mijn foto, video of tekst mogen gebruiken, wat kan ik doen?
Indien een goedwillende partij aan u verzoekt een foto, video en/of tekst van u te mogen gebruiken dan bent u niet verplicht hieraan mee te werken. U kunt het ook toestaan, maar altijd onder uw voorwaarden als auteur en rechthebbende.

Wanneer mag ik wel een foto, video of tekst van het internet gebruiken?
Dit mag indien de foto, video of tekst is vrijgegeven door de auteur voor gebruik. U moet dit wel kunnen bewijzen. Het is niet aan de auteur om te bewijzen dat u het mag gebruiken, de auteur kan ermee volstaan aan te tonen dat hij/zij het werk heeft gemaakt.

Bij twijfel is het raadzaam de auteur te verzoeken of het mag en welke beperkingen eventueel gelden. Dit voorkomt een hoop problemen later.

Hoe te handelen bij een inbreuk?
De eerste stap is altijd vriendelijk te verzoeken aan de inbreukpleger om het gebruik per direct te staken. Afhankelijk van de omstandigheden kunt u schade hebben geleden. Deze schade kan bestaan uit verminderde waarde van het werk (verminderde exclusiviteit) of kan bestaan uit een vaste prijs die u bijvoorbeeld normaal voor het werk in rekening brengt. Ook zal meespelen of de inbreukpleger een persoon betreft of een bedrijf. Een inbreuk van een bedrijf is immers vele malen zwaarder, omdat een bedrijf de risico’s en wet beter hoort te begrijpen en het werk veelal in een commerciële context zal worden gebruikt.

Kan ik auteur worden van mijn werk?
Volgens de Auteurswet (AW) bent u als maker direct rechthebbende en automatisch auteur. U hoeft hier niks voor te doen.

Hoe bewijs ik dat ik auteur ben
Het is verstandig werken waarop het auteursrecht van toepassing is vast te laten leggen (deponeren). Dit voorkomt namelijk dat er later discussie kan bestaan omtrent de vraag wie de auteur is in het geval van geschillen.

Juridische kosten
Het is altijd geadviseerd in dit soort kwesties niet zelfstandig acties te ondernemen en dit door een juridisch professional te laten doen. U hoeft in de regel zich geen zorgen te maken over de kosten, omdat bij inbreukzaken (vorm van diefstal) proceskosten in veel gevallen in geheel voor vergoeding in aanmerking komen, inhoudende dat de inbreukpleger in de meeste gevallen gehouden is al uw juridische kosten te betalen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee