Er is een opposidieprocedure tegen mij gestart

Inleiding:
Oppositie is een procedure die zal worden gestart om een merkconflict (tegen beperkte kosten) zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Oppositie kan reeds tijdens de registratiefase (gericht tot een latere registratie) of binnen twee maanden (Benelux) vanaf de feitelijke datum van publicatie.

Indien men na de geboden termijn(en) op wil treden zal dit in beginsel gaan door een procedure te entameren bij de rechter.

Welke fases kent de oppositieprocedure?
Een oppositieprocedure is onder te verdelen in een zestal fases, te weten: (1) het inroepen van rechten; en (2) het beoordelen van de ontvankelijkheid; en (3) de zogeheten afkoelperiode; en (4) de opschorting van de procedure; en (5) het inbrengen van gronden en argumenten; en (6) de beslissing.

Wie kan oppositie instellen?
In beginsel kunnen alleen (actieve) merkhouders oppositie instellen ex. art. 2.14 lid 3 BVIE tegen een nieuwe aanvraag. Uitzondering op de hoofdregel is het unierecht (Europees Recht) dat ook een oudere handelsnaam dit recht geeft, doch uitsluitend indien de handelsnaam meer dan slechts lokale bekendheid geniet.

Is uw (beeld)merk voldoende onderscheidend?
Of oppositie succesvol kan zijn zal (mede) afhangen van het feit of voor de (potentiële) doelgroep voldoende duidelijk is dat het gaat om twee verschillende merken. Is het verschil niet voldoende duidelijk kan dit een goed argument zijn om de oppositie te laten slagen, lijken de (beeld)merken juist niet op elkaar kan het weer een goed argument zijn voor verweer.

Zijn er bewijzen van (actief) gebruik?
Een slapend (beeld)merk, ofwel een (beeld)merk dat niet actief zal worden gebruikt is in beginsel een mogelijk aanknopingspunt voor verweer, daar staat echter tegenover dat indien een merk juist heel actief is dit weer een aanknopingspunt is ten gunste van de opposant.

Hoe kan ik mij het beste verweren?
Per geval zal de uitkomst zeer afhangen van uw juridisch verweer alsmede de gronden die u opwerpt. Voorts zijn er een aantal cruciale stappen die moeten worden doorlopen om uw rechtspositie te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het opvragen van de bewijzen van gebruik bijvoorbeeld.

Een deugdelijk en goed verweer vergroot dan ook uw kansen op winst, doch de kleinste fout kan resulteren in een verlies. Van belang is hoe dan ook het hoofd koel te houden, immers een ingestelde oppositie wil niet meer zeggen dan dat er een partij is die van oordeel is dat u inbreuk heeft gepleegd met de registratie. Dit hoeft dus echter niet altijd zo te zijn.

Moet ik reageren?
Het is sterk aan te raden dergelijke claims niet te negeren, immers een ingestelde oppositie betekent dat er een procedure jegens u is gestart. Geen verweer voeren zal dus zeker resulteren in een verlies.

Let op, schakel altijd een juridisch expert in voor oppositie of verweer.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee