Welke rechtsvorm past bij mij?

Inleiding:
Voor de start van een nieuwe onderneming dient u een passende rechtsvorm te kiezen. Het is belangrijk de juiste (bij u passende) rechtsvorm te kiezen, immers de gekozen rechtsvorm heeft tal van gevolgen voor aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. In dit artikel leggen wij de mogelijke rechtsvormen aan u uit.

Ik ga kleinschalig starten, welke rechtsvorm past bij mij?
Beginnende ondernemer kiezen vaak voor een rechtsvorm zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma of (in enkele gevallen) een commanditaire vennootschap. Dit heeft diverse voordelen op fiscaal vlak, doch brengt risico’s met zich mee op het gebied van aansprakelijkheid. Bent u voornemens kleinschalig te beginnen dan is echter in de meeste gevallen (gelet op de financiële gevolgen) één van de hierboven genoemde rechtsvormen geschikt.

Ik wil weinig tot geen aansprakelijkheid privé en neem grotere risico’s, wat is verstandig?
Indien bij de nieuwe onderneming grotere financiële risico's kunnen ontstaan zal in de regel sneller worden gekozen voor de Besloten Vennootschap of de Naamloze Vennootschap gelet op de aansprakelijkheid, ofwel het gescheiden vermogen. Deze rechtsvormen hebben als voordeel een gescheiden vermogen privé en zakelijk en dit betekent dat u in beginsel niet aangesproken kan worden voor zakelijke vorderingen.

Ik wil mijn aansprakelijkheid in privé afschermen, welke rechtsvorm is geschikt?
Een zelfstandige rechtspersoon is voor u de juiste keuze. Dit zijn de B.V. of N.V.

Ik wil het beste van beide werelden, welke rechtsvorm is geschikt voor mij?
Indien u de voordelen van een eenmanszaak wenst én de voordelen van een B.V. zult u een buitenlandse rechtsvorm moeten kiezen. Een nieuwe (opkomende) rechtsvorm is de Engelse Limited liability partnership (LLP). Deze Engelse partnership is fiscaal vergelijkbaar met een Nederlandse vof en de aansprakelijkheidsregels van een BV.

Ik ben bang voor het fictieve dga-salaris, is dit terecht?
Meestal niet, de DGA-salaris regel is ter voorkomen van eerder uitkeren van dividend. Kortgezegd is het helemaal niet erg een lager salaris toe te kennen, zolang u maar niet (tot u het minimumsalaris heeft bereikt) dividend uitkeert tegen een lager tarief. Meer relevant kan zijn dat voor een BV en NV geen regelingen gelden zoals de MKB-winstvrijstelling, zelfstandige aftrek et cetera.

Wanneer moet ik een startkapitaal hebben?
Voor het oprichten van de BV is geen startkapitaal meer vereist. Voor de Naamloze Vennootschap (NV) is wel een startkapitaal vereist.

Hoe kan ik aandelen uitgeven zonder tussenkomst van een notaris?
In dit geval is een Naamloze Vennootschap (N.V.) de juiste keuze.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee