Mijn klant zegt dat het product ondeugdelijk is

Een ondeugdelijke zaak is een zaak die volgens de koper niet voldoet aan de overeenkomst door een gebrek. Hierbij is van belang of de ondeugdelijkheid (het gebrek) is ontstaan door een handelen of nalaten van de koper zelf of dat dit is ontstaan bij normaal gebruik. Vervolgens kijken we naar de termijn waarbinnen het gebrek is ontstaan. Dit artikel is ter volledigheid geschreven voor de levering aan consumenten.

Binnen zes (6) maanden na aankoop:
Indien een zaak binnen zes (6) maanden een gebrek zal vertonen dan geldt rechtens (volgens het recht) dat de zaak ten tijde van (op)levering al ondeugdelijk was, althans dit zal worden aangenomen. De verkoper dient in dit geval dan ook te bewijzen dat de zaak wel aan de overeenkomst voldeed wil de verkopende partij de ondeugdelijkheid betwisten. Dit blijkt echter in praktijk vaak erg lastig, omdat bewijzen dat iets goed was en volledig vrij van (verborgen) gebreken haast niet te doen is.

Na zes (6) maanden na aankoop:
Indien een zaak na zes (6) maanden een gebrek zal vertonen dan is het afhankelijk van de situatie of u kosteloze reparatie of vervanging dient aan te bieden. Is de geleverde zaak stuk gegaan door onzorgvuldig gebruik dan bent u in beginsel niet gehouden om tot reparatie of vervanging over te gaan. Het is na zes (6) maanden in beginsel aan de koper om aan te tonen dat het gebrek ten tijde van de levering aanwezig was.

Tweedehands producten:
De regels gelden ter volledigheid ook voor verkoop van tweedehands zaken. Ook een tweedehands zaak dient deugdelijk te zijn, tenzij anders gecommuniceerd.

Geld terug, herstellen of vervangen:
Staat vast dat het product stuk is gegaan buiten de schuld van de koper heeft de verkoper het recht het geleverde product te repareren, een vervangend product te leveren of het betaalde geld terug te storten aan koper. U bent als verkopende partij in beginsel vrij om te bepalen wat voor u de goedkoopste optie is, mits de opties mogelijk zijn. De verkoper mag alleen nimmer extra kosten hiervoor rekenen, doet de verkoper dit wel dan kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Internationaal zakendoen:
Indien u levert in andere landen kunnen de bovenstaande regels sterk verschillen. Het betreffen hier regels die van toepassing zijn op het Nederlands (consumenten)recht. Dit recht kan echter sterk afwijken van bijvoorbeeld het Duits, Italiaans of Frans recht.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://www.rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee