Niet eens met de inhoud


Schrijf een brief en motiveer duidelijk waarom u het niet eens bent met het door uw wederpartij gestelde. Doe dit tijdig binnen de in de brief gestelde termijn, tenzij deze u onredelijk voorkomt en verzoek altijd om een bevestiging van ontvangst.

Verstuur de brief bij voorkeur met een ontvangstbevestiging (email) en/of aangetekend (post) zodat u kunt bewijzen dat u hebt geantwoord.

Download voorbeeldbrief (.pdf)Het is te allen tijde geadviseerd niet zelf te reageren op de inhoud van een juridische brief. Wij adviseren u altijd om juridische bijstand in te schakelen.

Naar homeHulp nodig? Wij helpen graag.